System zamiany mieszkań wdrożony przez Administrację Budynków Komunalnych w Braniewie oraz utworzona dla jego potrzeb baza danych o lokalach mieszkalnych pozwala na gromadzenie i analizę informacji o możliwości:

 

 • nabycia, wynajmu lub zamiany mieszkań komunalnych na terenie Gminy Miasta Braniewo, 
 • zamiany mieszkania w ramach systemu ze wszystkimi podmiotami biorącymi w nim udział. 

Celem działalności Biura Zamiany Mieszkań Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie  jest: 

 • likwidacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami ich gospodarstw domowych i możliwościami bieżącego regulowania opłat, związanych z najmem lokalu (czynsz, opłaty za media), 
 • poprawa warunków mieszkaniowych najemców gminnych zasobów mieszkaniowych, 
 • zmniejszenie liczby dłużników i liczby osób oczekujących na dostarczenie lokalu socjalnego, 
 • wyprowadzenie lokali socjalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych. 

W ramach stworzonego systemu, zamiany lokali dokonać mogą: 

 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego, z wyłączeniem najemców lokali stanowiących własność osób fizycznych, 
 • właściciele lokali mieszkalnych, 
 • osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 

Działania systemu zamiany lokali obejmują: 

 • zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, a innymi uczestnikami systemu zamiany mieszkań w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu, 
 • zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu, a innymi uczestnikami systemu zamiany lokali, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu, 
 • wyprowadzenie lokali socjalnych z budynków wspólnot mieszkaniowych. Zwalniane lokale socjalne w tych budynkach, będą wynajmowane jako lokale komunalne, w ramach listy osób zakwalifikowanych do uzyskania lokalu w zamian za jego remont. 

W ramach działalności Biura Zamiany Mieszkań wykonywane są następujące czynności:

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków najemców oraz inicjowanie działań w ramach systemu zamiany mieszkań, w szczególności dotyczących:      
  a) zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zamieszkującymi w zbyt dużych lokalach w stosunku do potrzeb ich gospodarstwa domowego,                                               
  b) zamiany pomiędzy najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy lub innymi uczestnikami systemu zamiany lokali w celu poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy,         
  c) zamiany pomiędzy zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy a innymi uczestnikami systemu zamiany lokali, w celu uniknięcia rozwiązania z zadłużonym najemcą stosunku najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o opróżnienie lokalu, 
  d) zamiany pomiędzy najemcami lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub zamieszkującymi w budynkach komunalnych, którzy nie wyrażają woli skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu, a innymi uczestnikami systemu zamiany lokali, którzy zobowiążą się do nabycia zamienionego lokalu. 
 2. Organizacja Bazy Danych, dzięki której najemcy lokali komunalnych i inni mieszkańcy Gminy Miasta Braniewo, będą mogli uzyskać informację o możliwościach nabycia lub wynajmu i zamiany mieszkań komunalnych na terenie Gminy Miasta Braniewo oraz o warunkach zamiany mieszkania w ramach systemu zamiany lokali. 
 3. Składanie z urzędu propozycji zamiany lokalu najemcom lokali komunalnych, którzy:
  a) posiadają zaległości czynszowe i dla których, ta propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie, będzie jedyną możliwością uniknięcia rozwiązania z nimi dotychczasowej umowy najmu i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w celu opróżnienia lokalu,
  b) nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia zajmowanego lokalu, a przyszły najemca zobowiąże się do nabycia tego lokalu.